برای رزرو نوبت لطفا از طریق فرم زیر اقدام کنید تا با شما تماس حاصل شود.

    مشغله های کاری ، شلوغی و ترافیک در شهر ، بخصوص شهرهای بزرگی چون تهران ، آلودگی هوای شهر، روزهای آفتابی و روزهای سرد ، تماما عواملی هستند که باعث می شود تا شما کمترین در سطح شهر تردد کنید و در صورت نیاز به مراجعه به مکانهایی همچون دندانپزشکی ، مطب ، دندانپزشکی کودکان بدون معطلی نزد پزشک رفته و معاینات خود یا کودکانتان را انجام دهید.

    پس ما بر آن شدیم تا برای مراجعه به مطب دندانپزشکی کودکان دکتر سیاح پور ، کمترین معطلی را داشته باشید و به  همین دلیل در سایت خود بخشی را به عنوان رزرو نوبت دندان پزشکی قرار داده ایم تا با وارد شدن در این قسمت و نام نویسی نوبت خود را دریافت کرده و در همان زمان و بدون معطلی کودکانتان معاینه شوند و از خدمات دندانپزشکی کودکان دکتر سیاح پور بهره مند شوید.